Licitaţii în curs

 

Principii generale

 

În toate tranzacţiile cu furnizorii şi potenţialii furnizori, ProCredit Bank va căuta să păstreze cele mai înalte standarde de integritate, obiectivitate, corectitudine şi profesionalism. Persoanele implicate în procesul de achiziţie pentru activităţile băncii vor respecta principiile ProCredit Bank referitoare la transparenţă, legalitate, etică şi eficienţă.

 

Furnizorii ProCredit Bank România sunt seleciţonaţi pe baza unor criterii obiective. Contactele personale şi de afaceri între furnizori şi angajaţi vor fi în limita conceptului general de relaţii de parteneriat şi cooperare în domeniul afacerilor. Procesul de achiziţie va fi iniţat ca urmare a apariţiei unei nevoi pentru un anume bun / serviciu în cadrul unui departament / sucursală / agenţie.

 

ProCredit Bank îşi rezervă dreptul de a revizui caietele de sarcini, de a solicita una sau mai multe depuneri succesive sau clarificări din partea unuia sau mai multor Furnizori sau de a anula în întregime procesul. Dacă Banca estimează că este necesară oferirea de informaţii suplimentare de clarificare sau revizuirea oricărei părţi a Caietului de Sarcini, vor fi puse la dispoziţia celor care au primit Caietul de sarcini materiale suplimentare sau revizuite. Propunerile Furnizorilor vor fi apoi considerate ca fiind bazate pe termenii şi condiţiile Caietului de Sarcini şi ale materialelor suplimentare sau revizuite ale acestuia.

 

După depunerea ofertei, ProCredit Bank are dreptul de a solicita clarificări sau explicaţii complete de la furnizor asupra conţinutului ofertei sale. Furnizorul este obligat să ofere de îdată toate informaţiile posibile legate de clarificarea depusă. Orice oferte care rămân abstracte, neclarificate complet în termenii de bază ai caietului de sarcini, pot fi respinse la deplina discreţie a Băncii.

 

Caiet de sarcini pentru procesul de licitatii