Acţionari

 

ProCredit Holding, cu sediul în Frankfurt am Main, Germania, este compania-mamă a grupului ProCredit, orientat spre dezvoltare, care constă în bănci comerciale pentru întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri). Pe lângă concentrarea sa operațională asupra Europei de Sud-Est și de Est, Grupul ProCredit este, de asemenea, activ în America de Sud și în Germania.
 
La nivel consolidat, grupul ProCredit este supravegheat de autoritățile germane de supraveghere financiară (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - BaFin și Deutsche Bundesbank) și funcționează în conformitate cu standardele de reglementare germane și europene. În plus, Grupul aderă la cele mai bune practici bancare internaționale. ProCredit Holding este responsabilă de orientarea strategică a grupului, de menținerea unui nivel adecvat de capital propriu și de asigurarea îndeplinirii tuturor obligațiilor de raportare, de gestionare a riscurilor, de combatere a spălării banilor și de conformitate impuse de reglementările bancare germane și europene, în special a cerințelor definite în secțiunea 25a din Legea bancară germană (KWG).
 
Pentru mai multe informații despre acționarii individuali și despre structura acționariatului, precum și despre componența Consiliului de administrație și a Consiliului de supraveghere ale ProCredit Holding, vă rugăm să consultați site-ul web al ProCredit Holding.

 

 

 

 

Quipu GmbH a fost înființată în martie 2004, este o filială 100% a ProCredit Holding și are sediul în Frankfurt, Germania.

 

Misiunea Quipu este de a susține toate instituțiile Grupului ProCredit pentru a-și atinge misiunea și obiectivele strategice, iar compania face acest lucru prin a se asigurara că operațiunile și creșterea neîngrădită a băncilor se sprijină pe trei piloni puternici: 

Soluții tehnice care se potrivesc perfect nevoilor - sprijinind instituțiile Grupului ProCredit să proiecteze și să dezvolte sau să selecteze soluțiile IT cele mai eficiente pentru modelul lor de afaceri și să implementeze aceste soluții într-un mod eficient și eficace; 

Asistență oferită la standarde ridicate - oferind servicii excelente de asistență pentru soluțiile IT implementate, combinând securitatea și fiabilitatea cu o abordare eficientă din punct de vedere al costurilor și cu o experiență coerentă și integrată a utilizatorului;

Instruirea tehnică a utilizatorilor finali - permițând colegilor din Grupul ProCredit să utilizeze pe scară largă soluțiile și serviciile IT prin implementarea capacităților de automatizare și prin încurajarea dobândirii de cunoștințe și abilități tehnice, prin programele de instruire desfășurate la nivelul Grupului.