Etica de afaceri şi standardele de mediu

Valorile noastre corporative formează fundația eticii noastre de afaceri. Următoarele principii ghidează operațiunile desfășurate de către instituțiile ProCredit: 

 

  • Transparența: Oferim informații transparente clienților noștri, publicului larg și angajaților noștri. Spre exemplu, ne asigurăm de înțelegerea deplină din partea clienților noștri a contractelor pe care le încheie cu noi și ne angajăm în educație financiară, pentru a crește nivelul de conștientizare al publicului asupra riscurilor pe care le implică ofertele financiare netransparente.

 

  • Cultura comunicării deschise: Comunicarea între angajați se face în mod deschis, corect și constructive. Conflictele la locul de muncă sunt abordate în mod profesionist, părțile implicate lucrând împreună pentru a găsi soluții.

 

  • Responsabilitate socială și toleranță: Oferim clienților noștri sfaturi profesioniste și fondate. Înainte de a le oferi un credit, le evaluăm situația economică și financiară, potențialul de afaceri și capacitatea de rambursare pentru a evita supraîndatorarea și pentru a le oferi servicii financiare adecvate. Ne angajăm în tratarea tuturor clienților și angajaților cu respect și corectitudine, indiferent de origine, culoare, limbă, gen sau convingeri religioase. 

Ne asigurăm, de asemenea, că cererile de creditare sunt evaluate prin prisma respectării normelor etice de bună practică în afaceri. ProCredit Bank nu acordă credite întreprinderilor sau persoanelor fizice dacă există suspiciuni de utilizare a formelor de muncă periculoase, dăunătoare mediului înconjurător sau îndoielnice din punct de vedere moral, în special exploatarea copiilor.

 

  • Standarde profesionale înalte: Fiecare angajat își asumă responsabilitatea pentru calitatea muncii defășurate și tinde întotdeauna să crească din punct de vedere profesional.

 

  • Puternic angajament personal și integritate: Toți angajații grupului ProCredit trebuie să dea dovadă în permanență de onestitate deplină, orice încălcare a acestui principiu fiind sancționată cu promptitudine și rigurozitate.

                                                                                   

Aceste principii reprezintă esența culturii noastre corporative, fiind aplicate în mod activ în operațiunile noastre de zi cu zi. Ele se reflectă în Codul de Conduită ProCredit, care traduce principiile grupului în norme de conduită pentru toți angajații.

 

Standarde de mediu

 

Toate băncile aparţinând grupului ProCredit stabilesc standarde ridicate în ceea ce priveşte impactul activităţii lor asupra mediului. Băncile ProCredit adoptă o abordare pe trei direcţii pentru a gestiona provocările de mediu.

 

Pilon 1: Sistem intern de administrare a mediului

 

ProCredit Bank România pune în practică un demers pentru o mai bună înţelegere şi îmbunătăţire a sustenabilităţii modului propriu de folosire a energiei şi impactului asupra mediului. Banca reciclează hârtie în baza politicii sale şi încurajează personalul să adopte un comportament de economisire a energiei, cum ar fi utilizarea mai raţională a energiei, apei şi hârtiei, precum şi închiderea luminii şi a echipamentelor atunci când nu sunt în uz. Aceste eforturi sunt întreprinse la toate nivelurile din banca, de la sediul central până la sucursale.

                                                                                                                                                                                              

Problemele de mediusunt o componentă esenţială a formării profesionale oferite personalului ProCredit Bank, la nivel local, regional şi internaţional. Banca a desemnat un coordonator de mediu care să fie responsabil cu urmărirea aplicării standardelor de mediu în activitatea de creditare la nivel de grup, inclusiv cursuri de instruire pentru ofiţerii de credit.

 

Pilon 2: Administrarea riscului de mediu în activitatea de creditare

 

ProCredit Bank România a implementat un sistem de administrare a riscului de mediu bazat pe evaluarea continuă a portofoliului de credite, în conformitate cu criteriile de mediu, o analiză în profunzime a tuturor activităţilor economice care ar putea implica riscuri de mediu, precum şi respingerea cererilor de împrumut de la întreprinderile implicate în activităţi care sunt considerate periculoase pentru mediul înconjurător şi care apar pe lista de excludere a instituţiei noastre. Prin includerea problemelor de mediu în procesul de aprobare a creditelor, ProCredit Bank România este capabilă, de asemenea, să crească gradul de conştientizare asupra problemelor de mediu în rândul clienţilor săi.

 

Pilon 3: Promovarea „finanţării verzi”

 

ProCredit Bank îşi propune să promoveze o dezvoltare economică la un nivel cât mai sustenabil posibil. Astfel, lansarea creditelor ProEco este un pas important pentru bancă, ce vine ca o continuare a modelului existent de afacere. Pentru IMM-uri și agricultori acest tip de finanțări contribuie la performanța afacerilor prin utilizarea unor tehnologii moderne și eficiente ce susțin în același timp și protejarea mediul înconjurător. Creditele ProEco sunt destinate investițiilor în:

 

Eficiență Energetică: echipamente/mașini care consumă mai puțină energie și/sau resurse, dar produc aceeași cantitate de produse finite;

 

Energii regenerabile: sisteme ce produc energie din surse inepuizabile, cum ar fi energia solară, eoliană, apă, biomasă;

 

Măsuri prietenoase cu mediul: investiții care au impact pozitiv direct asupra mediului, de exemplu: tratarea apei, protecția solului, gestionarea deșeurilor.