Fondul European de Investitii si grupul ProCredit semneaza un acord de finantare a companiilor inovatoare din sapte tari

Fondul European de Investiții (FEI) și grupul ProCredit au semnat un acord pentru a stimula accesul la finanțare pentru companiile inovatoare, atât întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), cât și întreprinderi mici cu capitalizare medie, în cadrul InnovFin – finanțare UE pentru Inovatori, inițiativă sprijinită de către Comisia Europeană.

 

Noul acord permite grupului ProCredit să ofere finanțare companiilor inovatoare, în valoare totală de 250 de milioane de EURO, prin intermediul băncilor ProCredit din Albania, Bosnia-Herțegovina, Bulgaria, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Republica Moldova, România și Serbia. Aceste bănci beneficiază de sprijinul unei garanții oferite de către FEI în baza programului Orizont 2020, Programul-Cadru al Uniunii Europene pentru Cercetare și Inovare. Acesta este primul program de acoperire cu garanții pentru IMM-uri oferit de către InnovFin acestor țări, dând posibilitatea băncilor ProCredit să ofere companiilor inovatoare finanțare suplimentară în condiții favorabile.

 

Directorul Executiv al FEI, Pier Luigi Gilberta declarat: ” Sunt mulțumit de faptul că am semnat împreună cu grupul ProCredit acest acord de garantare InnovFin pentru IMM-uri, pentru a sprijini companiile inovatoare. Am colaborat cu grupul ProCredit și în trecut și suntem convinși că partenerii noștri vor putea sprijini companiile inovatoare și cele aflate în expansiune, care au nevoie de finanțare.”

 

Carlo Moedas, Comisar European pentru Cercetare, Știință și Inovare, a declarat: ”Acordul de garantare susținut de către Uniunea Europeană, semnat astăzi, este destinat finanțării IMM-urilor și companiilor mici cu capitalizare medie din statele membre ale Uniunii Europene, cât și celor din statele asociate programului Orizont 2020 din sud-estul Europei. Obiectivul acestuia este de a ajuta la sporirea investițiilor în companiile inovatoare, creșterea locurilor de muncă și accelerarea creștererii economice.”

 

Borislav Konstantinov, membru al Consiliului Director al ProCredit Holding, a adăugat: ” Suntem mândri de faptul că ProCredit este primul grup de bănci care semnează acordul de garantare InnovFin pentru IMM-uri, pentru operațiunile sale din Albania, Bosnia-Herțegovina, Bulgaria, Macedonia, Republica Moldova, România și Serbia. Acest program va stimula ideile inovatoare și investițiile realizate de către clienții noștri, oferindu-le posibilitatea să își sporească gradul de competitivitate. Fiind principala bancă parteneră a întreprinderilor mici și mijlocii din această regiune, știm că tehnologia modernă, gândirea inovatoare și orientarea către protejarea mediului înconjurător sunt aspecte cheie pentru dezvoltarea ulterioară. Aceste caracteristici se aplică în mod egal atât clienților noștri, cât și operațiunilor noastre bancare.”

 

Scopul Programului de Garantare pentru IMM-uri InnovFin este acela de a încuraja instituţiile bancare și alte instituții financiare să acorde finanțare IMM-urilor și întreprinderilor mici cu capitalizare medie (până la 499 de angajați) care au nevoie de capital curent și/sau investiții pentru a finanța cercetarea, dezvoltarea și inovarea, cu sprijinul Uniunii Europene. FEI selectează instituțiile financiare în urma exprimării intenției de participare a intermediarilor financiari din întreaga Europă.

 

 

   

Pentru mai multe informaţii:

Dragoș Calcan - Specialist Relații Publice

ProCredit Bank România

Telefon: 021.201.60.42/0724.330.559

dragos.calcan@procreditbank.ro