Glosar

BNR: Banca Naţională a României

CIP: Centrala Incidentelor de Plăţi

CRC: Centrala Riscului de Credit

SEP: Sistemul electronic de plăţi

VISA International: Sistem de plăţi care asigură compensarea şi decontarea fondurilor aferente operaţiunilor cu carduri bancare.

Valută: Moneda naţională a altui stat.

Valute convertibile: Valutele menţionate în lista cursurilor de schimb ale pieţei valutare, comunicate de Banca Naţională a României.

Operaţiuni valutare: Încasările, plăţile, compensările, transferurile, creditările, precum şi orice alte tranzacţii exprimate în valute şi care se pot efectua prin transfer bancar, în numerar, cu instrumente de plată sau prin orice alte modalităţi de plată practicate de instituţiile de credit, în funcţie de natura operaţiunii respective.

Piaţă valutară: Piaţă pe care se efectuează operaţiuni de schimb valutar de către intermediarii pieţei valutare.

Operaţiuni de schimb valutar: Tranzacţii constând în cumpărarea şi vânzarea de valută contra monedei naţionale sau contra altei valute.

Data tranzacţiei: Data la care se încheie tranzacţia.

Data valutei: Data la care se face decontarea tranzacţiei.
 
Glosar termeni carduri
 

Card: un suport purtător de informaţii, prin intermediul căruia se pot efectua plăţi electronice; în funcţie de natura suportului fizic al informaţiilor înregistrate, pot exista carduri cu bandă magnetică, carduri cu cip, sau carduri hibride (cu bandă magnetică şi cip).

 

Cardul de debit: cardul prin intermediul căruia deţinătorul dispune pentru efectuarea operaţiunilor doar de disponibilităţile băneşti proprii existente într-un cont deschis la emitent.

 

Cardul de credit: cardul prin intermediul căruia deţinătorul dispune de disponibilităţi băneşti ale emitentului, oferite sub forma unei linii de credit, care îi permit acestuia efectuarea de operaţiuni în limita unui plafon stabilit în prealabil. Cardul de credit trebuie să permită deţinătorului fie rambursarea în totalitate a creditului la sfârşitul perioadei stabilite de emitent, fie rambursarea parţială a creditului acordat, partea rămasă urmând să fie considerată ca o extensie a creditului acordat anterior.

 

Cont de card (denumit în continuare Cont): Cont curent deschis de bancă, având ca titular persoana juridică/persoana fizică (posesor de card principal), în care se vor reflecta toate operaţiunile cu carduri efectuate de către posesorul de card principal/utilizatorul autorizat de card.

 

Extras de cont: Documentul în care sunt menţionate operaţiunile efectuate pe contul posesorului de card într-o perioadă de timp determinată.

 

Overdraft (facilitate de descoperit de cont) – când accesează un overdraft clientul are posibilitatea de a retrage numerar sau de a realiza plăţi peste o anumită limită de numarar care există în contul lui. Avantajul este: clientul poate folosi aceşti bani când este necesar, fiind returnaţi prin depuneri de numerar în cont (nu există o rată lunară fixă), iar dobânda care trebuie plătită este aplicată numai pentru suma de bani care a fost folosită şi doar pentru zilele cât contul curent a fost descoperit.

 

ATM:  Automat bancar utilizat pentru eliberare de numerar şi îndeplinirea altor funcţii pentru care a fost programat, cunoscut şi ca “bancomat”.

 

Operaţiune cu cardul: Operaţiune efectuată cu cardul pentru plata de bunuri / servicii sau obţinerea de numerar.

 

PIN: Cod de identificare / cod numeric personal de identificare atribuit de bancă fiecărui utilizator autorizat de card / posesor de card pentru a fi utilizat în operaţiunile cu cardul.

 

POS (point of sale):  Terminal bancar amplasat la comercianţi (supermarket-uri, magazine, staţii de benzinărie, etc), conectat la sistemul unei bănci printr-o linie telefonică şi care permite efectuarea în timp real a autorizării, înregistrării şi transferului de bani direct din contul cumpărătorului în cel al vânzătorului, când plata este efectuată cu ajutorul unui card bancar.

 

Posesor de card principal:  Persoană fizică sau juridică ce a solicitat băncii deschiderea contului de card şi emiterea unui card aferent.

 

Utilizator autorizat de card:  Persoană fizică, autorizată să opereze în contul persoanei fizice sau juridice prin intermediul cardului.

 

Glosar de termeni conturi

 

Cont: Contul deschis la bancă de către titularul de cont sau de reprezentantul legal.
 
Client / Titular de cont: Beneficiarul sumelor din cont.
 
Reprezentant legal: Persoană fizică cu drept de reprezentare a titularului de cont/clientului.
 

Comision deschidere cont: Cost perceput de bancă în momentul deschiderii unui cont curent.

 

Comision administrare cont: Cost perceput de bancă la anumite intervale de timp reprezentând contravaloarea monitorizării contului.
 
Comision retragere numerar: Cost perceput de bancă în cazul retragerii de numerar.
 
Glosar termeni produse de economisire
 
Soldul contului: Fondurile disponibile în contul deţinătorului la o anumită dată.
 
Capital: Sumă depusă iniţial într-un depozit bancar.
 
Scadenţă (maturitatea) unui depozit:  Data la care depozitul constituit expiră. De obicei, aceasta este ziua în care deţinătorul poate dispune de fondurile din depozit şi poate face schimbări: retrageri de numerar, schimbarea maturităţii depozitului, transformarea într-un alt tip de depozit, etc.
 
Perioada constituirii depozitului: Intervalul de timp necesar unui depozit pentru a ajunge la scadenţă.
 
Dobândă fixă: Sumă de bani acordată de bancă a cărei valoare este constantă pe întreaga perioadă de constituire a depozitului.
 
Dobândă variabilă: Sumă de bani acordată de bancă ce poate fi modificată unilateral.
 
Dobândă simplă: Dobândă calculată pe baza fondurilor depuse iniţial.
 
Dobândă acumulată: Dobândă calculată prin aplicarea ratei dobânzii la suma reprezentând capitalul depus iniţial şi dobânda obţinută pentru perioada anterioară.
 
Dobândă anuală: Sumă acordată de bancă şi care este calculată în funcţie de perioada depozitului şi de moneda în care se constituie.
 
Prelungire automată: Opţiune care constă în adăugarea unei perioade de timp egală cu cea iniţial stabilită fără a fi necesară închiderea depozitului.
 
Capitalizare: Adăugarea sumei reprezentând dobânda obţinută anterior la capitalul iniţial depus, sumă la care se va calcula dobânda depozitului.
 
Depuneri lunare minime obligatorii: Sume fixe care sunt stabilite de titularul de cont sau de reprezentantul legal la momentul deschiderii contului şi care sunt transferate lunar din contul curent în planul de economisire.
 
Transfer automat: Alimentarea lunară a planului de economisire prin debitarea contului curent, realizată prin ordin de plată programată.
 
Ordin de plată programată: Transferul sumelor efectuat din contul curent în alte conturi la data şi în condiţiile indicate de titularul de cont sau de reprezentantul legal.
 
Glosar termeni produse de creditare
 
Dobândă: preţul care trebuie plătit pentru împrumutarea (utilizarea) unei sume de bani pentru o anumită perioadă.
 
Rata dobânzii: nivelul procentual aplicat capitalului împrumutat pe perioada derulării creditului.
 
Rata dobânzii anuale efective (DAE):  arată care este costul real al unui credit de consum luând în calcul nu numai cheltuielile cu rata dobânzii, dar şi celelalte taxe, comisioane şi unele asigurări care trebuie plătite de către client. Calculul DAE se face conform formulei de calcul din legislaţie luând in considerare şi perioada în care clientul băncii va suporta aceste costuri.
 
ROBOR: nivelul mediu de referinţă al ratelor dobânzii pentru depozitele în lei la diferite termene oferite pe piaţa interbancară din România, aşa cum este afişat la data de referinţă, valabil pentru ziua respectivă, în pagina corespunzatoare a serviciului Reuters, precum şi în presa de specialitate.
 
EURIBIOR:  înseamnă European Interbank Offered Rate şi este un indice de referinţă independent, recunoscut internaţional reprezentând rata dobânzii minime sau de bază comunicată de Banca Centrală Europeană pentru creditele acordate în euro de către o bancă de prim rang unei alte bănci de prim rang (fixata la ora 11 a.m., ora Bruxelles-ului).
 
LIBORnivelul mediu de referinţă al ratelor dobânzii la care băncile internaţionale oferă plasarea de depozite în USD pentru diferite termene, pe piaţa monetară londoneză.

IRCC: Indicele de referinţă trimestrial (indice de referință pentru creditele acordate consumatorilor, abreviat IRCC)  - utilizat pentru creditele de consum si imobiliare acordate persoanelor fizice in moneda nationala incepand cu 2 Mai 2019: Indicele de referinta pentru creditele acordate in lei cu dobanda variabila se publica in fiecare zi lucratoare pe website-ul Bancii Nationale a Romaniei si reprezinta rata de dobanda calculata ca medie ponderata a ratelor de dobanda cu volumele tranzactiilor de pe piata interbancara. Indicele de referinta se calculeaza la finalul fiecarui trimestru, ca medie aritmetica a ratelor de dobanda zilnice determinate pentru trimestrul anterior, urmand a se aplica pentru trimestrul urmator.