Grupul ProCredit raportează rezultate solide pentru prima jumătate a anului 2021.

Grupul ProCredit raportează rezultate solide pentru prima jumătate a anului 2021.

 

9 septembrie 2021

 

•   Creșterea creditelor clienților cu 7,7% și a depozitelor clienților cu 2,5%.

•   Creșterea profitului după impozitare cu 68%; rezultatul consolidat de 36,4 milioane de euro reprezintă o rentabilitate a capitalului propriu de 9,1%.

•   Scăderea cheltuielilor cu provizioanele conduce la un cost anualizat al riscului de 10 puncte de bază, cu o îmbunătățire a calității portofoliului.

•   Creșterea venitului net din dobânzi duce la o îmbunătățire semnificativă a raportului costuri-venituri la 64,4%.

•   Așa cum s-a comunicat în iulie, Consiliul de Administrație majorează prognoza privind rentabilitatea capitalului propriu pentru 2021 la 8,0% - 9,5%.

•   Evenimentul Virtual Capital Markets Day va avea loc online în data de 12 octombrie 2021.

 

 

Frankfurt am Main, 12 august 2021 - Grupul ProCredit, care activează în principal în Europa de Sud-Est și de Est, raportează rezultate solide pentru prima jumătate a anului 2021. Portofoliul de credite acordate clienților a crescut cu 402 milioane EUR sau 7,7%, reflectând încă o dată ratele puternice de creștere înregistrate în perioadele anterioare (S1 2020: +255 milioane EUR sau 5,3%). Rezultatul consolidat a crescut cu 68%, ajungând la 36,4 milioane de euro (S1 2020: 21,7 milioane de euro), ceea ce reprezintă o rentabilitate a capitalurilor proprii semnificativ îmbunătățită, de 9,1% (S1 2020: 5,5%). Pe baza rezultatelor financiare solide din prima jumătate a anului, la 23 iulie 2021, Grupul și-a revizuit prognoza în creștere privind rentabilitatea capitalului propriu pentru exercițiul financiar 2021 la 8,0% - 9,5% (anterior 6,0% - 7,5%).

 

Conducerea ProCredit are o viziune pozitivă asupra rezultatelor semestriale și a perspectivelor grupului: „Suntem mulțumiți de aceste rezultate și apreciem eforturile tuturor colegilor noștri care au reusit să ducă mai departe strategia noastră de afaceri în condiții de piață foarte dificile. Principalele puncte forte continuă să fie reprezentate de relațiile strânse pe care le menținem cu clienții nostri, de capacitatea noastră de a gestiona eficient riscul de credit cât și de procese puternic digitalizate. Pe măsură ce începem să depășim efectele pandemiei, clienții noștri din categoria IMM, privesc spre viitor cu încredere tot mai mare. Credem că băncile din grupul ProCredit pot juca un rol central în a permite succesul continuu al acestor clienți. Ca atare, suntem fermi convinși că abordarea noastră sustenabilă  și nu una bazată pe creditarea agresivă a consumatorilor care domină în prezent piețele în care operăm, este modalitatea corectă de a crea un impact semnificativ în economiile și societățile emergente, generând în același timp randamente durabile pentru grupul ProCredit.”

 

Creșterea portofoliului grupului ProCredit, de 402 milioane de euro, respectiv de  7,7%, a depășit semnificativ creșterea din anul precedent (S1 2020: +255 milioane de euro, respectiv de 5,3%). Toate băncile ProCredit au înregistrat rate bune de creștere de cel puțin 4,5%. La 30 iunie 2021, portofoliul de credite eco se ridică la 1,1 miliarde EUR (31 decembrie 2020: 1,0 miliard EUR), reprezentând 19,1% din portofoliul total. Finanțarea în segmentul energiei regenerabile a continuat să se dezvolte în mod activ.

De asemenea, depozitele clienților au înregistrat o creștere bună în prima jumătate a anului 2021. Creșterea depozitelor de 123 de milioane de euro. respectiv de 2,5% s-a situat în jurul nivelului înregistrat în perioada anterioară (S1 2020: +113 milioane de euro, +2,6%). Creșterea a fost în principal datorată creșterii sumelor din conturile curente si ale conturilor de economii și poate fi atribuită în special colaborării cu clienții persoane fizice.

 

Costul scăzut al riscului și creșterea veniturilor au influențat îmbunătățirea rezultatelor

 

Profitul după impozitare de 36,4 milioane de euro reprezintă o rentabilitate a capitalului propriu de 9,1%, o îmbunătățire semnificativă față de anul precedent (S1 2020: 21,7 milioane de euro sau 5,5%). Creșterea cu 68% a rezultatului s-a datorat, pe de o parte, costului mai mic al riscului și, pe de altă parte, creșterii cu 5,0 milioane de euro a veniturilor din exploatare. Baza de costuri a fost din nou în mare parte stabilă, îmbunătățind în continuare raportul costuri-venituri la 64,4% (S1 2020: 66,5%).

 

Calitatea portofoliului s-a îmbunătățit ușor în prima jumătate a anului 2021, comparativ cu sfârșitul anului 2020. La 30 iunie 2021, ponderea creditelor depreciate a scăzut la 2,5% (31 decembrie 2020: 2,6%); ponderea creditelor în stadiul 2 a scăzut cu 0,5 puncte procentuale, ajungând la 4,4%. În plus, rambursările din creditele scoase în afara bilantului au crescut, de asemenea, în comparație cu anul precedent. Aceste evoluții pozitive au susținut o scădere semnificativă a cheltuielilor aferente provizioanelor cu 13,0 milioane EUR, până la 2,7 milioane EUR, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent (S1 2020: 15,7 milioane EUR). Costul anualizat al riscului a fost de 10 puncte de bază (S1 2020: 64 de puncte de bază).

 

Veniturile nete din dobânzi s-au situat la 103,2 milioane de euro, peste valoarea de 99,9 milioane de euro din S1 2020, în principal datorită creșterii puternice a activității și stabilizării marjelor în toate băncile din grupul ProCredit. Marja netă a dobânzii a scăzut ușor față de anul precedent, cu 0,1 puncte procentuale, la 2,8%, dar a crescut cu 0,2 puncte procentuale față de primul trimestru din 2021. Creșterea marjei nete a dobânzii în al doilea trimestru din 2021 a susținut o creștere semnificativă a veniturilor nete din dobânzi de 4,6 milioane EUR sau 8,5% față de primul trimestru. La 24,1 milioane de euro, veniturile nete din comisioane și taxe au fost peste nivelul înregistrat în anul precedent (S1 2020: 22,6 milioane de euro).

 

Potențialul de extindere a modelului de afaceri al grupului ProCredit este subliniat și mai mult de structura stabilă a costurilor, combinată cu o creștere constantă a activității. Cheltuielile de personal și administrative au crescut ușor, cu 0,5 milioane de euro, ajungând la 83,3 milioane de euro în prima jumătate a anului. Cheltuielile de personal au crescut cu 2,2%, în timp ce cheltuielile administrative au înregristrat o ușoară scădere.

 

Consiliul de Conducere își îmbunătățește prognoza privind rentabilitatea capitalului propriu

 

După cum s-a comunicat deja, pe baza evoluțiilor pozitive din prima jumătate a anului și a  așteptărilor optimiste, însă prudente, pentru a doua jumătate a anului 2021, Consiliul de Conducere și-a mărit așteptările de profitabilitate pentru exercițiul financiar 2021 la 23 iulie 2021. Pentru exercițiul financiar 2021 se preconizează o rentabilitate mai mare a capitalului propriu, între 8% și 9,5% (anterior 6,0% - 7,5%), cu un cost al riscului semnificativ redus în comparație cu exercițiul financiar 2020 și un raport costuri-venituri de aproximativ 65%. Astfel, raportul costuri-venituri s-ar situa la capătul inferior al coridorului de 65% - 68% prevăzut pentru 2021 în Raportul Anual din 2020. Se preconizează în continuare o creștere de aproximativ 10% a portofoliului de credite acordate clienților. Acest lucru nu ia în considerare efectele semnificative ale fluctuațiilor valutare.

 

Capitalizarea rămâne la un nivel confortabil

 

Rata fondurilor proprii de bază de Tier  1 (CET “fully-loaded”) la 30 iunie 2021 a fost de 13,7%, fiind astfel peste nivelul de la sfârșitul anului 2020 (31 decembrie 2020: 13,3%). Rezultatul consolidat pentru al doilea semestru al anului 2020 a fost recunoscut în capitalul Tier 1; cu toate acestea, rezultatul din primul semestru al anului 2021 nu a fost reflectat. Rezultatul din prima jumătate a anului 2021 va fi recunoscut în capitalul  Tier 1 începând cu al treilea trimestru al anului 2021. Rata efectului de levier de 9,3% este cu mult peste media sectorului bancar.

 

Plata dividendelor de 0,35 EUR per acțiune, adică 20,6 milioane EUR, prevăzută pentru trimestrul al patrulea, a fost deja dedusă integral din capitalul  Tier 1.

 

Ca urmare a rezultatelor financiare îmbunătățite, Consiliul de Conducere și-a majorat, de asemenea, previziunile privind rata fondurilor proprii de bază  Tier 1( la nivelul “fully-loaded). Astfel, se preconizează acum că nivelul va depăși 13% până la sfârșitul exercițiului financiar 2021 (anterior, aproximativ 13%).

 

Virtual Capital Markets Day pentru grupul ProCredit - 12 octombrie 2021

 

Evenimentul Virtual Capital Markets pentru Grupul ProCredit va avea loc pe 12 octombrie 2021, la ora 14:00 CEST. Evenimentul se va desfășura online și este menit să ofere analiștilor și investitorilor interesați o perspectivă aprofundată asupra modelului de afaceri al grupului ProCredit. Informații detaliate despre eveniment vor fi disponibile pe site-ul ProCredit Holding, la secțiunea Relații cu Investitorii, în săptămânile următoare.

 

Raportul intermediar de management al grupului ProCredit pentru semestrul 1 2021 este disponibil începând de astăzi pe site-ul ProCredit Holding, la secțiunea Relații cu Investitorii, la adresa https://www.procredit-holding.com/en/investor-relations/reportspublications/financial-reports/

 

Despre ProCredit Holding AG & Co. KGaA

 

ProCredit Holding AG & Co. KGaA, cu sediul în Frankfurt am Main, Germania, este compania-mamă a grupului ProCredit, orientat spre dezvoltare, care este format din bănci comerciale pentru întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri). Pe lângă concentrarea sa operațională asupra Europei de Sud-Est și de Est, grupul ProCredit este, de asemenea, activ în America de Sud și în Germania. Acțiunile companiei sunt tranzacționate pe segmentul Prime Standard al Bursei de Valori din Frankfurt. Acționarii principali ai ProCredit Holding AG & Co. KGaA includ investitorii strategici Zeitinger Invest și ProCredit Staff Invest (vehiculul de investiții pentru personalul ProCredit), compania olandeză DOEN Participaties BV, Banca de Dezvoltare KfW și IFC (parte a Grupului Băncii Mondiale). În calitate de companie-mamă a grupului, în conformitate cu legea bancară germană, ProCredit Holding AG & Co. KGaA este supravegheată la nivel consolidat de către Autoritatea Federală Germană de Supraveghere Financiară (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) și de către Bundesbank din Germania. Pentru informații suplimentare, vizitați: www.procredit- holding.com.

 

Declarații anticipative

 

Acest comunicat de presă conține declarații referitoare la dezvoltarea viitoare a afacerii noastre și la performanțele financiare, precum și la acțiuni sau evoluții viitoare care afectează ProCredit Holding și care pot constitui declarații anticipative. Astfel de declarații se bazează pe așteptările actuale ale conducerii ProCredit Holding și pe ipoteze specifice, multe dintre acestea fiind în afara controlului ProCredit Holding. Prin urmare, acestea sunt supuse unei multitudini de riscuri, incertitudini și factori. În cazul în care unul sau mai multe dintre aceste riscuri sau incertitudini se materializează sau dacă așteptările sau ipotezele de mai sus se dovedesc a fi incorecte, atunci rezultatele, performanțele și realizările efective (atât negative, cât și pozitive) ale ProCredit Holding pot diferi semnificativ de cele exprimate sau sugerate în declarația anticipativă. ProCredit Holding nu își asumă nicio obligație de a actualiza aceste declarații anticipative sau de a le corecta în cazul unor abateri de la evoluția preconizată.

 

Contact:

Andrea Kaufmann, Comunicări de Grup, ProCredit Holding,

Tel.: +49 69 951 437 437 138,

E-mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com